Fanfare KNA start met Muzikidz!

Henrite heeft zelf een muziek introductie programma ontwikkeld onder de titel Muzikidz!
Afgelopen weken gaf ze muzieklessen op Ulftse basisscholen om te tonen hoe leuk het is samen te musiceren. Aspirant-jeugdleden krijgen tot aan de zomer iedere week gratis les, op een instrument naar keuze.

kna-Muzikidz.jpg

Muzikidz! past ze niet alleen toe bij ons, maar bij elke vereniging die ze onder haar hoede heeft. Om jeugd te interesseren voor dit doel bezoekt ze scholen. Kinderen krijgen dan een uurtje les over het notenschrift, ze legt uit wat een ritme doet en laat zien wat je bereikt als je samen speelt. Ze neemt instrumenten mee die ze mogen uitproberen. Aan het einde is het streven een eenvoudig melodietje te kunnen spelen. Henrite is bij KNA voortvarend aan de slag gegaan en heeft ook hier die lesmethode geïntroduceerd om nieuwe jeugdleden te werven. Daarom gaf ze de afgelopen weken enkele dagen les aan alle leerlingen van zowel de Mariaschool als basisschool De Oersprong. Ze deed dat in gezelschap van leden van KNA. Tot aan de zomervakantie kunnen de Muzikidz! gratis mee oefenen tijdens de jeugdrepetitie. Niet eerst blokfluiten, maar gelijk een instrument uitkiezen en aan de slag. Vanaf het allereerste begin gaan de leerlingen samenspelen waardoor er al snel een concert gegeven zal kunnen worden. Hierbij begeleiden we de kinderen naar een goede/haalbare instrumentkeuze. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van instrumenten en het kan zijn dat het kind niet het instrument van zijn eerste keus krijgt. Dat komt omdat er een goede verdeling van het aantal instrumenten nodig is, om straks ook daadwerkelijk een orkestje te kunnen vormen en concerten te kunnen geven. Daarvoor hebben we verschillende instrumenten nodig.Ter afsluiting van die periode volgt een miniconcert met alle jeugdleden, tevens het moment om te beslissen of men al dan niet definitief lid wil worden van KNA.

Naast gezellig samen muziek maken, levert muziekonderwijs nog veel meer voordelen op. Studie wijst uit dat kinderen die muziek maken beter en makkelijker leren, goed kunnen samenwerken en sociaal bedreven zijn. Bovendien hoopt Henriete vooral ook het plezier in muziek maken bij te brengen en daarmee een hobby voor het leven aan te reiken. Want naast dat het gewoon leuk en gezellig is om samen muziek te maken, levert muziekonderwijs veel voordelen op voor de ontwikkeling van kinderen:

Samenwerking met andere kinderen;
Het verbetert het functioneren van het geheugen;
Het verhoogt het IQ van kinderen met 8-9 punten;
Het bevordert de taalontwikkeling, de uitdrukkingsvaardigheden en de spraakontwikkeling;
Het verbetert sociale vaardigheden;
Het verbetert het ruimtelijk inzicht;
Het stabiliseert de emotie van de kinderen doordat de linker- (spraak en denken) en de rechterhersenhelft (emoties) beter leren samenwerken;
Het is goed voor het zelfvertrouwen;
Het leert te 'multitasken' door de koppeling tussen beweging (motorisch) en geluid (sensorisch).
Overtuigd als Henrite is van de educatieve waarde voor de kinderen, hoopt ze vooral ook het plezier in muziek maken en daarmee een hobby voor het leven aan te kunnen reiken. De belangrijkste drijfveer om dit te doen is dat, als je mensen muziek leert spelen, je daarmee de wereld een stukje beter maakt.

Muzikidz! wordt mede mogelijk gemaakt door IBOIJ.

IBOIJtekstwww.jpg

Posted by:

Share: